SideoversiktRaudeberg skule   - Startside 
- Biltur på Nord-Vågsøy
- Skipstrafikken ved Stad
 

 
Om skulen
Raudeberg skule 
 
Kontoret Kontoret 

- Elevråd og klasseråd
- Foreldrenes arbeidsutval (FAU)
- Forsikringar
- Fråver
- Lus
- Ordensreglane
- Samarbeid mellom heim og skule
- Samarbeidsutvalget (SU)
- Skulefrukt
- Skulehelsetjenesta 
- Skulemelk
- Tilsette
 
     
Kalendar Skulerute 2020-2021 
     
SFO SFO
   
Peiling Peiling 

Fagstoff for klassene:
- 1. klasse 
- 2. klasse 
- 3. klasse 
- 4. klasse 
- 5. klasse 
- 6. klasse 
- 7. klasse 
MiniLexi 

Lære, øve, teste:
- Musikktime på datarommet 
- Musikkoppgaver 
- Musikkinstrumenter 
- Gjett på lydar
- Gangetabell
- Øve ord -  
- Øve ord -  
- Skrivekløe  -  
- Skrivekløe -  
- Eng. sterke verb  
- Engelske øveoppgåver 
- In English, please 
- Norske fylke 
- Norske fylke - testar 
- Land i Europa 
- Land utanfor Europa 
- Hovudstadar
- Sløyd-idéar 
- Matoppskrifter 
- Næringstabellar
- Samane 
- Steinalderen 
- Vêrmelding
- Fakta om fugl
- Fakta om fisk
- Fakta om dyr
- Undervisnigsplasjar
 
Lokalt  Lokalt 
 
- Stadnamn 
- Tønnefabrikken i Hagevik 
- Skulehistorie 
- Skulemuseum
- Kyrkja på Kapellneset 
- Krigsminne 
- Storbrannen i Refvik 
- Klippfisk 
- Fotball 
- Rv 617 
- Klassebilder 
- Frå Skåra til Stallbrekka 
- Gravminne på N.-Vågsøy