Kalendar
Oppdatert:
21 sep 2020

 2020-2021

 
 
 

mån.17.  Fyrste skuledag
   
   
   

 
   
   
   
   
   

mån.28. - fre.2.     7.klasse på leirskule
   
mån.5. - fre.9.  Haustferie (veke 41)
   
   
   

 
   
fre.13. Elevfri dag
   
   
   
   
   

   
   
   
tys.22. Siste skuledag før jul
   

man.4.  Fyrste skuledag etter jul
   
   
   

   
   
   
mån.22. - fre.26.  Vinterferie  (veke 8) 
   
   

fre.12. Elevfri dag
   
fre.26. Siste skuledag før påske

 
tys.6. Fyrste skuledag etter påske
   
   
   
   
 

   
fre.14. Elevfri dag
   
   
   
   

   
   
fre.18. Siste skuledag før sommarferie