Kalendar
Oppdatert:
18 okt 2019

 2019-2020

 
 
 

mån.19.  Fyrste skuledag
   
   
   

 
   
   
   
mån.23. - fre.27.  7.klasse på leirskule
   

      
   
mån.7. - fre.11.  Haustferie (veke 41)
   
   
   

 
   
   
   
ons.27.  Juleverkstad
   
   
   

   
   
   
   
fre.20.  Siste skuledag før jul.

man.6.  Fyrste skuledag
   
   
   

   
   
   
mån.17. - fre.21.  Vinterferie  (veke 8) 
   
   

   
   
   

 
   
   
fre.3.  Siste skuledag før påske
tys.14.  Fyrste skuledag etter påske
   
 

   
   
   
   
   
   

   
   
   
fre.19.  Siste skuledag