Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på trinnet sitt årsmøte kvar vår).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 
   
    

Representanter i FAU 2019-2020:
 

Lise-Mari Angelshaug (leiar)   
Lisbeth Nybakk (nestleiar)   
        
  
Monika Refvik
Birgitte Tennebø Buvik
  1. kl.
Trine Horn Kyngas
Fride Johansen
  2. kl.
Lisbeth Nybakk
Lise-Mari Angelshaug
  3. kl.
Monica Kjempenes
Synnøve Mathisen Iversen
  4. kl.
Lucy Williams
Elisabeth Kvalheim
  5. kl.
Anne Marthe Berge
Siv Barmen
  6. kl. 
Ann Renate Aasebø
Stephan Caspers
  7. kl.Leiar og nestleiar er Raudeberg skule sine representantar i det kommunale foreldreutvalet/KFU.


Aktuelt for foreldre:

Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar