Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på trinnet sitt årsmøte kvar vår).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 
   
    

Representanter i FAU 2018-2019:
 

 Marianne Kristin Pleym Refvik (leiar)   
 Torill Furnes Myhre          (nestleiar)   
        
  
Trine Horn Kyngas
Katrine Nesheim
  1. kl.
Maren Sumstad Bakke
Lise Mari Angelshaug
  2. kl.
Cathrin Øksdal Bakke
Synnøve Mathisen Iversen
  3. kl.
Stine Kråkenes Øvrelid
Elisabeth Kvalheim
  4. kl.
Marianne Kristin Pleym Refvik
Siv Barmen
  5. kl.
Torill Furnes Myhre
Stephan Caspers
  6. kl. 
Tommy Rønning
Evy Teige
  7. kl.

Leiar og nestleiar er Raudeberg skule sine representantar i det kommunale foreldreutvalet/KFU.


Aktuelt for foreldre:
Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar