Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på trinnet sitt årsmøte kvar vår).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 

Representanter i FAU 2022-2023:
 

Karoline Refvik  leiar
Silje Kråkenes Lillebø  nestleiar
Silje Drageseth  sekretær
  
Helga Iversen Skartveit
Trine M Haugen
  1. kl.
Bente Folkestad
Karoline Refvik
  2. kl.
Lone Merete Kongshaug
Silje Kråkenes Lillebø
  3. kl.
Stine Edvardsen
Helge Skartveit
  4. kl.
Silje Drageseth
Laura Myre Lofnes
  5. kl.
Merete Kvalheim
Monika Refvik
  6. kl. 
Raymond Bjøringsøy
Rones Gnanaraja
  7. kl.
Aktuelt for foreldre:

Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar