Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på klasseforeldremøte kvar haust).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 
   
    

Representanter i FAU 2016-2017:
 

Katrine Holvik Skinlo    (leiar)   
Ina Olin G. Lotsberg     (nestleiar)   
Jonny Vedvik                (vara)  
  
Helga Iversen Skartveit
Katrine Holvik Skinlo
  1. kl.
Anett Sætren
Ina Olin G. Lotsberg
  2. kl.
Sandra Rosing Kvalheim
Janita Hansen
  3. kl.
Lisbeth Ramsevik
Annette Silden
  4. kl.
Roger Sætren
Jonny Vedvik
  5. kl.
Jeanette Dragsund
Merete Kvalheim
  6. kl. 
Mindor Vedvik
Toril Haugen
  7. kl.

Leiar og nestleiar er Raudeberg skule sine representantar i det kommunale foreldreutvalet/KFU.


Aktuelt for foreldre:
Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar