Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på trinnet sitt årsmøte kvar vår).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 

Representanter i FAU 2021-2022:
 

Sandra Kvalheim  leiar
Karoline Refvik  nestleiar
Øystein Sortland  sekretær
  
Lise-Mad Torheim
Karoline Refvik
  1. kl.
Lone Merete Kongshaug
Lovise Marie Husevåg
  2. kl.
Kim Andre Husevåg
Maren Sumstad Bakke
  3. kl.
Silje Drageseth
Øystein Sortland
  4. kl.
Merete Kvalheim
Isabell Farstad
  5. kl.
Raymond Biøringsøy
Sandra Kvalheim
  6. kl. 
Sølvi Lofnes Bakke
Christian Trygve Bjerkreim
  7. kl.
Aktuelt for foreldre:

Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar