Kontoret


Samarbeidsutvalet (SU)

 

Samarbeidsutvalet er samansett av to representantar frå foreldrerådet sitt arbeidsutval, to lærarar, rektor, ein av dei andre tilsette ved skuler, og ein frå hovudutval for undervisning ( tidlegare kalla skulestyret). Der er høve til å ha med to frå elevrådet. Ved Raudeberg skule har samarbeidsutvalet vedteke at desse kan kallast inn i saker der samarbeidsutvalet finn det nyttig for elevrådet og samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgaste rådsorgan. Samarbeidsutvalet representerar elevar, foreldre og dei tilsette ved skulen og vil ofte vere det organet som fremmar skulen sine interesser overfor hovudutval for undervisning (tidlegare skulestyret).
Jfr Opplæringsloven §11-1.
 
 
  

 
 

Representanter i samarbeidsutvalget 2016-2017:
etter Opplæringslova §11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

    Leiar
    Nestleiar
     
Nina Fivelstad   Lærarrepresentant
Gro Helen Haugen   Lærarrepresentant
    Andre tilsette
Katrine Holvik Skinlo      Foreldrerådet
Ina Olin G. Lotsberg        Foreldrerådet
Roger Sætren   Foreldrerådet
    Kommunen
Annelin Refvik   Kommunen (rektor)
    Elevrepresentantar
    Elevrepresentantar

 

SKULEMILJØUTVAL 2016-2017 :
 

  Leiar
  Nestleiar
   
  Lærarrepresentantar
  Tilsetterepresentant
Katrine Holvik Skinlo  
Ina Olin G. Lotsberg
Roger Sætren
Foreldrerådet
  Kommunen
Annelin Refvik Kommunen (rektor)
  Elevrepresentantar