Kontoret


Samarbeidsutvalet (SU)

 

Samarbeidsutvalet er samansett av to representantar frå foreldrerådet sitt arbeidsutval, to lærarar, rektor, ein av dei andre tilsette ved skuler, og ein frå hovudutval for undervisning ( tidlegare kalla skulestyret). Der er høve til å ha med to frå elevrådet. Ved Raudeberg skule har samarbeidsutvalet vedteke at desse kan kallast inn i saker der samarbeidsutvalet finn det nyttig for elevrådet og samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgaste rådsorgan. Samarbeidsutvalet representerar elevar, foreldre og dei tilsette ved skulen og vil ofte vere det organet som fremmar skulen sine interesser overfor hovudutval for undervisning (tidlegare skulestyret).
Jfr Opplæringsloven §11-1.