Kontoret


Skulemiljøutvalet (SMU)

 

Skulemiljøutvalet er samansett av to representantar frå foreldrerådet sitt arbeidsutval, to lærarar, rektor, ein av dei andre tilsette ved skuler, og ein frå hovudutval for undervisning ( tidlegare kalla skulestyret). Der er høve til å ha med to frå elevrådet. Ved Raudeberg skule har skulemiljøutvalet vedteke at desse kan kallast inn i saker der skulemiljøutvalet finn det nyttig for elevrådet og samarbeidsutvalet.
Skulemiljøutvalet er skulen sitt høgaste rådsorgan. Skulemiljøutvalet representerar elevar, foreldre og dei tilsette ved skulen og vil ofte vere det organet som fremmar skulen sine interesser overfor hovudutval for undervisning (tidlegare skulestyret).
Jfr Opplæringsloven §11-1.
 

Representanter i  SMU 2021-2022:
(vert oppdatert seinare)

 

    leiar
    nestleiar
  Sekretær
  
Karoline Refvik   1. kl.
    2. kl.
    3. kl.
    4. kl.
    5. kl.
    6. kl. 
    7. kl.