Kontoret


Samarbeidsutvalet (SU)

 

Samarbeidsutvalet er samansett av to representantar frå foreldrerådet sitt arbeidsutval, to lærarar, rektor, ein av dei andre tilsette ved skuler, og ein frå hovudutval for undervisning ( tidlegare kalla skulestyret). Der er høve til å ha med to frå elevrådet. Ved Raudeberg skule har samarbeidsutvalet vedteke at desse kan kallast inn i saker der samarbeidsutvalet finn det nyttig for elevrådet og samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgaste rådsorgan. Samarbeidsutvalet representerar elevar, foreldre og dei tilsette ved skulen og vil ofte vere det organet som fremmar skulen sine interesser overfor hovudutval for undervisning (tidlegare skulestyret).
Jfr Opplæringsloven §11-1.
 
 
  

 
 

Representanter i samarbeidsutvalget 2017-2018:
etter Opplæringslova §11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

    Leiar
    Nestleiar
     
Ann-Helen Hole   Lærarrepresentant
Ingunn Refvik   Lærarrepresentant
Karina Holstad Myhre   Andre tilsette
Katrine Holvik Skinlo      Foreldrerådet
Lise Mari Angelshaug   Foreldrerådet
    Foreldrerådet
    Kommuna
Annelin Refvik   Kommuna (rektor)
    Elevrepresentantar
    Elevrepresentantar

 

SKULEMILJØUTVAL 2017-2018 :
 

  Leiar
  Nestleiar
   
Ann-Helen Hole
Ingunn Refvik
Lærarrepresentantar
Karina Holstad Myhre Tilsetterepresentant
Katrine Holvik Skinlo
Lise Mari Angelshaug
Foreldrerådet
  Kommuna
Annelin Refvik Kommuna (rektor)
  Elevrepresentantar