Kontoret


SkulehelsetenestaElin Lesto Larsen 
 helsesøster

Du kan ta kontakt med skulelege og helsesøster: 

Daglig - på telefon 91246117 eller ved oppmøte på helsestasjonen.
Helsestasjonens opningstid: 
Frå kl.08- 15:45 (15.sept.-15.mai) og frå
kl.08-15:00 (15.mai -15.sept.).

Elevar, lærarar og foreldre kan ta kontakt direkte til helsesøster.
Skulehelsetenesta er ikkje tenkt å vere vanlig legebehandling ved sjukdomstilfelle.

Sjå også:  Smittevernbrosjyre skule og barnehage
               frå helsestasjonen i Vågsøy
 Helsesøster vil vere tilgjengeleg for elevane torsdagar: kl. 10-13.
 Fyrste torsdag vert 31.august.  

 Kontaktinfo helsesøster:
 Tlf: 97 49 71 38
 E-post: elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no


   

Vaksinasjon 2017-18:

Vaksinasjon jenter 7.kl.: (HVP) humant papillonvirus - haust 17/vår 18

Vaksinasjon 6.kl.: (MMR) kusma, raude hunder og meslingar - haust 17

Vaksinasjon 2.kl: stivkrampe, kikhoste, difteri og polio - haust 17

Folkehelseinstituttets nettsider finn du
 informasjon om vaksinasjon av elevane.

Les også: Spørsmål og svar
   

Helseundersøkingar/undervisning:

3.kl.: Idividuell samtale med elevane og vekt/høgde.
        Undervisning i kost og aktivitet.

5. kl.: Pubertetsundervisning

Sjå også:
Helsestasjon og skolehelsetjenester
Helsedirektoratet
Folkehelseinsituttet
Frukt
Matportalen

Vanskar, helse, mm.

Allergi:
Norges Astma Og Allergiforbund
Allergiviten.no
Om cøliaki  (No. cøliakiforening)

AD/HD:
Nasj. Kompetansesenter for AD/HD
ADHD - foreningen
Soveproblemer:
Tips for å sove betre(Eng.)

Tourettes syndrom:
Norsk Tourette Forening