Kontoret


Skulemjølk

Skulemjølk skal tingast på Internett:
Gå til  www.skolelyst.no for å registrere abonnement og betaling.

Det du bestiller kjem i 1/4 l kartongar.
Desse drikketypane kan dei nytte:
 

Lettmjølk
Ekstra lett
Lettmjølk - laktosefri
 
 

 
Eit godt skulemåltid med mjølk og brød kvar dag har mykje å seie for konsentrasjonsevna og gjer at både lærarar og elevar får meir ut av undervisninga. I samarbeid med TINE Norske Meierier tilbyr skulen mjølk til alle elevar. Mjølk sammen med matpakke er aller best. Når desse to matvarene vert brukt samstundes, vert næringsstoffa betre utnytta. 
Barn og ungdom treng minst ein halv liter mjølk om dagen. Dersom barnet er med på skulemjølkordninga, får ho/han dekka halvparten av det dei treng på skulen.