Kontoret


 

 

Skulerute 2021 - 2022
   

Skuledagar

August: Skulestart 16. aug.

12

September:  

22

Oktober  Haustferie 11. - 15. okt. (veke 41) 16
November Elevfri dag (12. nov.) 21
Desember Siste skuledag før jul (21. des.) 15
Januar Første skuledag etter nyttår (3.jan) 21
Februar Vinterferie 21. - 25. febr. (veke 8) 15
Mars Elevfri dag 18. mars 22
April Siste skuledag før påske:  8. april
Første skuledag etter påske: 19. april
15
Mai Elevfri dag 27. mai 19
Juni Siste skuledag 17. juni 12
     
Sum   190