Kontoret

På kontoret finn du Annelin Refvik som er rektor på skulen.
Ho er tilstades frå kl. 8.00 - 15. 30.

Du får tak i henne på tlf.nr. 57 84 54 42 eller 48 29 77 76
Hovudnummer: 57 84 54 40

Skulen si e-postadresse er: annelin.refvik@kinn.kommune.no

På  "Kontoret"  (desse sidene) finn du det meste av informasjonen du treng.
Skulle det vere noko du ikkje finn, kan du ta kontakt med Annelin (rektor).