Halsør

I åra før krigen kunne ungdomane på Halsør stable på beina eit A-lag og eit B-lag/reservelag. I ein periode på 1940-talet ser det ut til at dei har spelt kampar mot lag frå Raudeberg og Kvalheim. Det ser  ikkje ut til at dei har hatt fotballag etter 1950.

  
 Hovset

Seinare vart det ikkje spela fotball på Halsør. Det kan likevel vere at ungdomar frå denne bygda spelte på Raudeberg sidan dei også gjekk på skule der.

 
 
  
Bana på Hovset

Kampane vart spela på Hovset. Der var inga bane, men dei brukte ei mark etter at slåtten var ferdig. "Bana" var heller ikkje flat. På midten var bana på sitt høgste slik at målmennene ikkje såg alt som gjekk føre seg på motsatt banehalvdel.

Om bana på Hovset (Gunnar Myhre)