Nytt lag - Tornado FK

Før krigen var det store ungeflokkar på mange gardar. Dei hadde stort sett fri på kveldar og på søndagar. Det var lite å ta seg til i fritida. Dei som dreiv med fotball hadde alltid noko å fylle fritida med. Etter kvart som dei vart betre og det vart eit fotballag i bygda, vart det viktig å kjempe for bygda si ære. Dei største vanskane var å finne ein plass å trene og ein fotball. 

Etter kvart vart ungeflokkane mindre. Mange var lenge vekke på fiske, og nokre reiste vekk på skular. Det vart vanskeleg å få på beina fotballag i dei fleste bygdene. Fleire vedvikarar spelte på lag med refvikarane. Snart kunne ikkje desse to bygdene heller still eit lag. Nokre spelarar melde seg etter kvart inn i Kvalheim FK. I denne tida var kvalheimslaget eit godt lag og spelte seg etter kvart opp i A-serien. Der spelte m.a. Måløy.

   Bakgrunn for samanslåinga
        (Klaus, Gunnar og Karl fortel)

I 1955 spelte laget frå Raudeberg i B-serien. Det var i denne tida snakk om ei samanslåing, men det vart ikkje noko av for Raudeberg IL var redd for å miste Samfunnshuset. 

I 1956 vart dei to laga einige om å slå seg saman til eitt nytt lag. Spelarar frå Raudeberg meldte seg då inn i Kvalheim FK slik at dei kunne halda på plassen i A-serien i 1957. Då vart det både A- og B-lag. I 1958 skifta Kvalheim FK namn til Tornado FK. 

 
  

Kvalheim 1958  

 
 

Laget i 1959

 
 

 Nye spelarar tok over i 1960-åra.