Vedvik

Under krigen hadde Vedvik eit godt lag. Dei nytta tida då dei vaksne sov middag og om kveldane til å springe opp på Refviksanden for å spele fotball. Mange av spelarane vart svært gode. Motstandarane var lag frå nabobygdene.
Etter krigen vart desse spelarane med på laget frå Refvik. Laget frå Vedvik vart oppløyst.

Fotball i Vedvik
      (Karl og Sigmund)  
Vedvik og Refviksanden