Tornado Fotballklubb vart stifta 30. desember 1958.
Det var derfor god grunn for å invitere dei som hadde 
vore inn om fotballklubben til ein jubileumsfest. 
Tornado hadde i 2003 slege seg saman med Måløy til 
TornadoMåløy Fotballklubb og eksisterte derfor ikkje lenger. 
Likevel gjekk nokre eldsjeler saman og oppretta Tornado Fotballklubbs Venner. 
Dei samla saman utstyr, bilete og avisutklipp som viste litt av historia til klubben.
I tillegg heldt Karl Egil Johannesen eit interessant foredrag om tida 
frå då fotballen kom til Refvik og fram til midten av 1970-talet. 

 
 
I komiteen:
Jan-Gunnar Televik, Arne Berg, Bjarne Solheim, Edvard Iversen, Asbjørn Horn og Klaus Fagerlid