Bøkkaren


Hanseatane i Bergen kom frå Tyskland. Dei hadde i lang tid drive handel på kysten i Noreg. For å sende silda tilbake til Tyskland og til andre byar i Europa, måtte ho saltast i tønner for å halda seg. Det var derfor dei som tok bøkkarhandverket til Noreg. Dei som laga tønnene vart kalla bøkkar. Dette ordet kjem av det tyske ordet Böttcher.
  


Hanseatane kom frå Tyskland 
og bygde opp Bryggen i Bergen .Bøkkar i arbeid

Arbeidsplassen