I dag


På tønnefabrikken  er det i dag stilt det meste av året. Ei veke i mai tek Magnar Gillesvik imot klassar frå skular i nærområdet for å vise korleis arbeidsdagen var på fabrikken. 
Om sommaren held han ope av og til for at folk som kjem på besøk skal få sjå innom.

I andre etg. er det laga selskapslokale
med ny inngang.

Kai og murar er reparet og er no i
god stand.

I bygget finn ein i maskinar og reiskap som ein har teke vare på etter Arnulf Drage. Kva dette skal plasserast seinare er enno uvist.