Til likalhistorie

 

Historia  
Sildefiske 
Sild i tønner 
Tønner eller kasser 
Ut til brukarane 
Kva laga dei? 
Bøkkaren 
Dagleglivet 
Verna 
I dag 
Reiskapar
Stavane 
Tønneband og lokk 
Oppvarming 
Lage ei tønne  
Høvlar 
Lage band
Tønnestavar
Sortere stavar 
Setje saman
Oppvarming
Avretting
Lokk og band 
Ferdig

Meir om tønner