Reiskap


Bøkkaren hadde fleire reiskap som han brukte. Hammar, diksel, pussekniv, justeringshøvel, mm. var nokre av det han hadde nær seg på arbeidsplassen sin. 
I tillegg brukte dei fleire maskinar, t.d. til å lage band og til å rette av topp og botn.


Arbeidsplassen


Hammar og drivar


JusteringshøvlarKassehammar, kost, diksel og pussehøvlar


Vinde
 

Pussekniv