Tønneband og lokk


Tønneband:
I dei første åra brukte dei vidjeband til å halda tønna saman.
Seinare gjekk dei over til band av metall. Desse vart kutta og tilpassa på fabrikken. Til det brukte ein maskiner. Banda på midten av tønna vart valsa for å tåle større trykk. Bandet på toppen av tønna vart kalla laggband.

Lokk:
Desse vart laga og stifta saman av arbeidarane. Seinare gjorde maskiner denne jobben.


Lokk Bandet øvst vert kalla laggband


Til slutt får tønna eit stempel.