Dårlege og gode tider

Mange av klippfisk-verksemdene fekk mange mørke, men også lyse dagar. Aleks Refvik sa til Fjordenes Tidende ein gong: Utsiktene er svarte som natta og natta er kolande svart. Men etter nokre månader lysna det igjen og då var optimismen tilbake. Dette hadde dei lært seg å leve med. 
På 50-talet var sildefisket særs godt. Mange hadde vet til å snu seg rundt og vere med på dette eventyret så lenge det varte. Det hjelpte dei med meir arbeidskapital til bruk i dei vanskelege periodar dei viste ville kome.