Eksport

Klippfisk gjekk berre til eksport. Land som Spania og Portugal var av dei viktigaste eksportlanda, men seinare vart det selt klippfisk til m.a. Brasil og mange andre land.

Frå Raudeberg:
Fisken vart i stor grad selt til eksportfirma i Ålesund. Bergen var heilt ute av denne funksjonen. Å drive eksport var ikkje noko fisketilverkarane på Raudeberg kunne sidan dei hadde overlete denne jobben til andre. Etter at Ernst Halsør i fleire år hadde opparbeidd seg kunnskapar og fylte Landsforeininga sin formelle krav, starta han eksportfirmaet Eksportco i 1968.

Ved sida av Noreg er det Island og Færøyane som er dei store klippfiskprodusentane for verdsmarknaden. 
   

Import:
Skutene hadde også med seg nyttige varer som korn, sydfrukter og vin. Kjøpmennene i Kristiansund importerte bl.a. vin på fat og tappa den på flasker.