Etter 1920

Torskefisket tok slutt Etter dei gode fiskeåra på 1920-talet, minka innsiget av fisk. Fiskeoppkjøparane på Raudeberg var blitt så ivrige etter å drive med klippfisktørking, at dei såg seg etter nye stadar å få tak i råstoff. Sjølv om det var rikt torskefiske på mørekysten, fann dei ut at dei ville reise til Lofoten for å kjøpe fisken der. Dette var mogeleg fordi båtane var blitt større og dei hadde større motor installert om bord. Gustav Olsen saman med eit par andre kjøpte seg i 1930 to større båtar for å hente fisk. Den minste båten skulle dra rundt om i fiskevera i Lofoten for å kjøpe fisk, for så å laste fisken om bord i ”moderskipet”. Fisken vart salta direkte i lasterommet og når dei kom heim att, var den så godt som klar for tørking. Fisken bør liggje i om lag 6 veker i salt før den er moden for tørking.


 


  
Fisk for 50 mil. kr.
lagret på  Raudeberg!


Det er kolossale mengder av klippfisk og saltfisk som nå ligger på lager ved de forskjellige fiskeeksportfirmaer på Raudeberg. Lagerbeholdningen av fisk er anslått til en verdi av ca. 50 mill. kroner. Det har aldri tidligere vært et tilnærmelsesvis så stort kvantum på lager, sier kontorsjef Audun Teige ved Sogn og Fjordane Fiskesalslag på henvendelse fra Fjordenes Tidende.
Det vesentlige av kvanta som ligger på lager er torsk.
Ellers en god del brosme og lange. Store partier av vintersei er også fremdeles på lager.
Omsetningen har vært noe treg på de tradisjonelle eksport. markedene i det siste.
Statsråd Per Kleppe reiste søndag til Portugal for å forhandle om en avtale for eksport av norsk fisk. Det er trolig at de andre landene sitter på gjerdet og venter for å se resultatet fra Portugal før de åpner for full import av norsk klippfisk/saltfisk.
Trass i de store lagrene av fisk som det nå er på eksportbedriftene på Raudeberg, har det gått greit med mottaket av bankfiske fra de båtene som er kommet inn i det siste.
Noen problemer har det ikke vært med å få omsatt fangstene, selv om det har gått tregt, sier kontorsjef Teige.
I går ettermiddag kom "Stålsund", med 80 tonn fra feltene vest av Shetland. Det var uvisst hvor den skulle levere. Tidligere i uka leverte "Holvik Senior" 62 tonn hos Kvalheim & Vedvik på Raudeberg.
"Fernando" er ventet fra feltene ved Rock All mandag.
Prisen i det siste har ligget på kr. 4.25 pr. kg. for lange og 3 kroner for brosme. Det er laveste bankfiskpriser på lenge, får vi opplyst.

(Fjordenes Tidenede, juli 1978)
 Lofotfisket