Familieverksemder

Alle verksemdene var familieverksemder. Både kona, ungane og tenestefolk må ta del i arbeidet. I den travlegaste sesongen måtte ein leige inn arbeidshjelp. Nokre verksemder vart drevne av to familier. Det gjorde det noko lettare. 
Eigarane hadde arbeidsdagar langt ut over dei vanlege 8 timane. Administrasjonen var dei sjølve og kontorarbeidet vart gjort når dei hadde tid.
   

Bergbuda der Firma Berg dreiv verksemd.