Flekking


Å flekke fisken vil seie å kutte langs med ryggrada og fjerne denne. 
Etter dette vert fisken ”flat”. 
Ein eldre og ein nyare flekkekniv

Manuell flekking
(Dei største fiskane kan ikkje flekkast i maskin)

   


Tidlegare tok flekkinga lang tid. 
I dag brukar ein flekkjemaskin til dette.
  Flekking i maskin