Den første klippfisken

Mykje tyder på at folk i  Santer tørka og laga den første klippfisken slik vi kjenner han i dag. 
Santander ligg i Biskayabukta i Spania. Den gongen var det rikeleg med torsk utanfor kysten i Biskayabukta. Når dei fekk fisken til lands, var der sol og varm vind som tørka den. Fisken vart brukt i fleire matrettar. Den mest kjente  fekk namnet  «Bacalao a la Vizcama» (Kvinnen fra Biskaya). Dette skjedde tidleg på 1600-talet. 

Det tok mange år før den kom til Noreg. Tilvirkningsmetoden spredte seg fra Spania via Portugal, Frankrike, Holland, New Foundland og Skotland til Nord-Vestlandet. I 1640 begynte dei fyste pionerane å salte og tørke torsken på denne måten. Hollendaren Jappe Ippes fekk «konsesjon» av Kongen i København for å eksportere tørrfisken  i 1691. Ippes opererte frå Kristiansund, og han vert rekna   som "Klippfiskens Far". 
   Santer på 1600-talet


Den kortaste landevegen til Santer