Til lokalhistorie

 


 
Historia:
Frå Santer
Grunnlaget 
Etter 1920 
Etter 1950 
Torskangerpoll
I Refvik og Vedvik
Kjøp og sal 
Leigetørking 
Is 
Salt 
Tørking 
Under krigen 
Kjølelager 
Arbeidsforhold 
Familieverksemder 
Dårlege og gode tider 
Eksport og import 

Tilvirkning:
Flekking 
Roving og vasking 
Salting og lagring 
Tørking og lagring 
Sortering og vraking 
Pakking  

I dag:
Nye verksemder 
Kvalheim & Vedvik 
Matrettar 
Om desse sidene