Klippfisktilverking har vore ein viktig næringsveg på Raudeberg i nesten eit heilt hundreår.
I dag er all klippfiskprodukjon lagt ned.
Her får du eit inntrykk av korleis det har vore å livnære seg på klippfisk i denne tida.