Is

Kjpmann Berg hadde alt rundt r 1900 teke til med legge fisken p is for selje den fersk. Isen vart skoren p Refvik-vatnet om vinteren og frakta p slede til Raudeberg og lagt i ishuset dei hadde bygd der. For isolere huset, vart det sett opp med ein yttervegg og ein innervegg. Mellom desse veggane vart det fylt med sagmugg. Seinare demde dei opp Skareelva slik et dei fekk ein liten innsj der dei kunne skjere is om vinteren. Vegen til ishuset vart derfor mykje kortare. I dag er elva lagt i rr og Skaredammen idrettspark ligg der.   

   

Skaredammen idrettspark.
Fr 1950 var her ei myr med ein liten dam.