Kjøp og sal

Noko av fisken som var fiska rundt Vågsøy vart kjøpt av handelsmenn i Osmundsvåg. Seinare tok kjøpmenn på Raudeberg over denne handelen meir og meir. På Kapellneset var det også drive eit salteri i 1860-åra. Desse kjøpmennene selde så fisken til oppkjøparar i Bergen og seinare også i Ålesund. I 1920 var det i alt 4 fiskehandlarar.  
Når fisken var tørr – om lag i mai/juni – var det å reise til Bergen og selje den. Då kom fiskarar frå andre delar av kysten, ja, heilt frå Finnmark, til Bergen i same ærend. Fiskekjøparane kunne då lett gjere seg vanskelege og prisen vart ikkje noko å skryte av. Oppkjøparane visste så vel at fiskarane ikkje kunne ta med seg fisken heim at, og dermed måtte mang ein fiskar godta dei låge prisane.
   

Bryggen i Bergen