Salting og lagring

Etter at fisken er flekt, vert den lagt lagvis i store kar. Mellom kvart lag med fisk vert det strødd rikeleg med salt. 

Modning
No skal fisken modne i 4-6 dagar. Då er han gjennomtrekt av salt. 
Tidlegare vart fisken lagra i vanleg temperatur. 
No vert den lagra på kjølelager med temperatur på om lag 5º C

Omstabling 
Fisken vert så stabla om slik at den som tidlegare låg øvst, vert liggjande å botnen. Dette gjer ein for å få det rette presset på fisken under modninga.

Lagring
På ny vert fisken plassert på kjølelager for lagring og meir modning.
   Salting