Under krigen

Det var lite klippfiskproduksjon på Raudeberg under krigen. Berre Kvalheim & Vedvik dreiv nesten som normal. Det var uråd å få fisk frå Lofoten, så ein måtte bruke det som vart fiska rundt Vågsøy. Klippfisken som vart laga i desse krigsåra vart kutta opp i stykke og pakka i posar. Den vart berre selt her i landet og fekk namnet "Solfisk".