Krigsminne frå Kråkenes


"Eg var 10 år då krigen starta. 
I denne bygda på nordspissen av Vågsøy var det 8 gardar i alt og der budde nesten 90 personar - mest born.
Etter forholda hadde vi det godt under krigen og ingen hadde fritidsproblem."


Andreas Kråkenes har skreve teksten på desse sidene og fortel frå krigsåra på Kråkenes.