Planer om større festning


Wehrmacht hadde tidlig planer om større festning yst på Kråkenes.
Teikningar og vegplanar var klare. For å få på land tunge ting som sand, sement og store kanonar med opp til 20 cm løp, måtte det byggast hamn.
Det skulle fyllast ut frå Solveggen til eit skjær 100 m mot øst. Hamneanlegget og arbeidet vart sett i gang seint på våren, og arbeidet med moloen ut til skjæret var halvferdig då hausten sette inn med tung sjø. Den tunge sjøen ruska moloen bort i løpet av kort tid.
Planen om festning på Kråkenes vart lagt på is, og det var greitt. Men hamneanlegget skulle vi gjerne sett at dei fekk til.


Restar etter festningaSlik ville den kanskje sett ut