Angrep på Kråkenes fyr 1943

Allierte fly angrep Kråkenes Fyr utan varsel. Folk var i husa, men berga seg ut i kuleregnet.
Assistenten var verst ute. Der gjekk granatane på begge sider av døra, men han kom seg ut og slapp frå det med skrekken.
Det vart ikkje brann i fyret denne gongen, men fyrlykta vart heit ramponert og satt ut av funksjon.
Tidleg våren 1945 vart fyret skote i brann, og brente ned til grunnen.
Ei provisorisk lykt vart satt opp. Kråkenes Fyr vart bygd opp at i 1950-51.


Kråkenes fyr i dagFyret i brannKnuste ruter etter flyangrepet