Minefelt


Under krigen måtte dei leve med 
eit minefelt gjennom bygda.
Dette var ikkje alltid like lett å ha i nærleiken.