Minerydding


Etter at krigen var slutt, kom 
engelske soldatar for å rydde miner.
Dei hadde med seg tyske soldatar
for å gjere denne jobben.