Om storbrannen i Refvik i 1872.

Det meste av innholdet er skrive av: 
  Karl Egil Johansen

Bilder og tips: 
  Aud Bakke

Kontakt eller kommentarar til:
    roald.refvik@gmail.com