Til lokalhistorie

 

 

 
1800-talet 
Ny veg 
Vegar i Vågsøy 
Vegen i bruk 
Under krigen 
Båttransport  
Etterkrigsåra 
Gamlevegen 
Biltur M-Rb 2005  
Opning av ny veg
Opninga +
Opningsfesten 
Gratis tur heim att
Teikningar

Vegopning (NRK)
Vegfesten (NRK)
Statens vegvesen
 
Om desse sidene