Rv 617 Raudeberg - Måløy Vegen mellom Raudeberg og Måløy vart ferdig bygd i 1924.
Dei siste åra voks trafikken kraftig.
Det var derfor på høg tid med ein betre og meir moderne veg.
Den "nye" vegen vart opna 19. oktober 2007.