Kjelder:
 • Liv Henjum - tekst 
 • Fylkesarkivet - opplysningar, reportasjar frċ Fjordingen, utklipp, mm.
 • Div. brosjyrer - tekst og bilder
 • Trygve Refvik - bilde 
 
Epost til: roald.refvik@gmail.com