Opning av ein ny og moderne veg

Fredag den 19. oktober 2007 vart den nye RV 617 opna. 
Mange hadde møtt opp på denne fine oktoberdagen
for å vere tilstades under vegopninga.