Teikningar

Elevane har laga teikningar fr den nye vegen.
Her ser du nokre teikningar som 4. og 5. klassene har laga.
Heile utstillinga kunne ein sj i Samfunnshuset.