Vegopning  - 2007

Det har vore arbeidd på Rv 617 mellom Raudeberg og Måløy i to år.
No er vegen endeleg ferdig.
Alt låg til rette for ein fin opning av den nye vegen.


Grevling
i taketOpning


Gjennom
tunnelen