Opning av ein ny og moderne veg.


Utbetringsarbeidet tok til hausten 2005 og var 
ferdig to år seinare. Det nye vegstykket er 3730 m medrekna Skåratunnelen på 680 meter. Dessutan er det bygd 2670 m gang- og sykkelsti og 400 m fortau. Det nye vegstykket vart offisielt opna 19. oktober 2007, og kommunepolitikaren Liv Henjum hadde det ærefulle oppdraget å klippe snora. Mange frå Nord-Vågsøy hadde møtt opp, og skulen og barnehagen hadde fått fri for å vere med på denne etterlengta vegopninga. 


  
Vegen vart opna av Liv Henjum -
 19. oktober 2007