Gratis tur hei att
Etter att elevane hadde sunge, spelt og spist,
fekk dei hoppe på bussen som venta.
Denne bussturen var sjølvsagt gratis!