Kvalheim skuleOle Nilsen Kvalheim var lærar på Kvalheim også (som i fleire andre bygder i Nord-Vågsøy). Han heldt også skule på Myre der det var 30 born mot berre 11 på Raudeberg. Han var lærar frå 1854 og  klokkar ved Røysakyrkja frå 1864. Han gjekk av som lærar i 1894.

"Gamleskulen" på Kvalheim
Gamleskulen på Kvalheim
Det fyrste skulehuset på Kvalheim stod ferdig i 1911 og skulen fekk namnet Fredly.
Kvalheim skule har vore todelt for det meste, ei kort tid tredelt. Frå 1938 til 1945 var Kvalheim skule 3-delt. 

Kvalheim skule i dag
 Kvalheim skule i dag Kvalheim skule

I 1979 fekk Kvalheim ny skule og den gamle vart riven. I 2003 vart skulen lagt ned og Kvalheim grendalag overtok bygningane. Elevane har sidan gått på Raudeberg skule.

Gamleskulen for nokre 10-år sidan:
 
Kvalheim skule

Kvalheim skule

Kvalheim skule

Kvalheim skule

Kart over Kvalheim   
Biltur gjennom Kvalheim
Meir om Kvalheim på ViVest