1972

 

 

For elevar fødde i 1972 vart det ikkje teke klassebilete, berre enkeltbilete.