Elevar frå Refvik og Vedvik - ca. 1920

1. - 7. kl    År:  ca. 1920