Lokalt

 

Oppdatert: mars 2019
Nytt gravfelt nord for kyrkja er no  ferdig.
 

Felt Aust ligg nedanfor kyrkja og grensar mot Ulvesundet. Gravfeltet var den fyste gravplassen ved denne kyrkja.
I felta A og B finn ein gravminne frå 1900-talet. Felta er no også brukt til nye graver.
På felta C og D er det teke vare på gamle gravminne.

Felt Sør vart teke i bruk i 1930-åra.
Den er framleis i bruk. Felt E vert brukt til barnegraver.

Kråkenes har sin eigen gravplass.
Den har vore i bruk sidan 1930-talet.


 
Ved inngangen står ein minnestein
for falne under 2. verdskrig.
 Falne

   
Ved felt C er det reist ein minnestein
over dei som er omkomne på havet.
Minnestein