Lokalt

 

Oppdatert: september 2022

Felt Aust ligg nedanfor kyrkja og grensar mot Ulvesundet. Gravfeltet var den fyste gravplassen ved denne kyrkja.
I felta A og B finn ein gravminne frå 1900-talet. Felta er no også brukt til nye graver.
På felta C og D er det teke vare på gamle gravminne.

Felt Sør vart teke i bruk i 1930-åra.
Den er framleis i bruk. Felt E vert brukt til barnegraver.


Nytt gravfelt nord for kyrkja vart teke i bruk våren 2021. 

Kråkenes har sin eigen gravplass. Den har vore i bruk sidan 1930-talet. 

Ved inngangen står ein minnestein
for falne under 2. verdskrig.
 Falne

   

Ved felt C er det reist ein minnestein
over dei som er omkomne på havet.
MinnesteinNord for kyrkja ligg ei
gravrøys frå bronsealderen.
Minnetavle