På desse sidene finn du lokalhistorie frå Nord-Vågsøy.
Mykje av dette er gløymt. Vi har prøvd å finne meir ut 
om korleis folk hadde det i tidlegare tider. 


 

Stadnamn i Nord-Vågsøy

Stadnamn  
Over lengre tid har vi samla inn stadnamn frå Nord-Vågsøy.
Nokre er kjende, medan dei fleste ikkje lengre er i bruk.


Tønnefabrikken i Hagevik

Tønnefabrikken i Hagevik  
Finn ut meir om tønnefabrikken frå 1904 og fram til i dag 
gjennom tekst, bilder og film.

 

Skulehistorie i Nord-Vågsøy

Skulehistorie 
Dei fleste av skulane i Nord-Vågsøy er no lagt ned. Les meir om desse og om td. den fyste læraren Ole Nilsson Kvalheim. 

 

Skulemuseum 
Dei fleste av skulane i Vågsøy er no lagt ned.
Inventar frå desse er samla i eit skulemuseum på Raudeberg. 

 

Kyrkja på Kapellneset

Kyrkja på Kapellneset
Berre eit minnekapell står igjen på kyrkjestaden på Kapellneset. Historia om denne første kyrkja for Vågsøy strekkjer seg over fleire hundre år.

 

Krigsminne frå Nord-Vågsøy

Krigsminne 
Minnene frå krigsåra 1940 - 45 er på veg til å verte gløymde. Synlege merke er overgrodde og godt skjulte. Nokre av dei som opplevde krigen fortel kva dei hugsa frå desse krigsåra.

 
Brannen i Refvik i 1872

Storbrannen i Refvik
Nokre gutungar leika med fyrstikker på låven. Snart stod heile bygda i brann. Mennene som var ute på havet såg det heile, men kunne ingenting gjera. 

 

Om klippfisk

Klippfisk 
I nesten eit hundreår har klippfisktilverking vore ein viktig næringsveg på Raudeberg. No er alle verksemdene lagt ned. 
Finn ut meir om klippfisknæringa før og no.

 
Om fotball i gamle dagar Fotball 
Etter eit kraftig utspark frå ei bane i Scottland landa ballen på Refviksanden. Slik kom fotballen til Vågsøy.
 

Om Rv 617 mellom Raudeberg og Måløy

Raudeberg - Måløy
Vegen vart ferdig bygd i 1924. 
I 2007 vart ein ny og moderne veg opna.

 

Klassebilder 
Så tidleg som rundt 1900 vart det teke klassebilde.
Etter krigen finn vi bilde frå alle skulane på Nord-Vågsøy.

 

Frå Skåra til Stallbrekka 
Bli med på ein tur rundt Nord-Vågsøy.
Turen går for det meste langs strendene og med båt.

 

Gravminne
Sjå igjennom gravminna på gravplassane ved Nord-Vågsøy
kyrkje og på Kråkenes gravplass.