Start lokal

 
 


 1.  Skåra - 
Røysa
 
 
 2.  Røysa -  
Sætrasanden

 
 3.  Sætrasanden - 
Nordsanden

 
 4.  Nordsanden - 
Neset

 
 5.  Refviksanden - 
Oksaneset

 
 6.  Oksaneset -  
Einevarden

 
 7.  Einevarden -  
Stallbrekka

  Vel område frå kartet


4. Frå Nordsanden til Neset
 
Denne turen fylgjer strandlinja gjennom
Vedvik. Her står storhavet på og hamne-
forholda er vanskelege. Innimellom finn
ein små sandstrender og bukter som 
er skjerma for vêr og vind.

Tips for å vise bildene:
1. Start - trykk på startbildet (over)
2. Piltastane - flytte framover eller bakover
3. Mellomromstast - vise automatisk
4. Flytte - trykk og dra bildet
5. Avslutt - Esc eller trykk på bilde