Arbeide med fag  

5. klasse 6. klasse 7. klasse Fakta som er samla i tabeller


Alle resurser på Peiling er gratis å bruke og trenger ingen innlogging


Musikk

Musikktime på datarommet 
Syng eller spel med akkompagnement .
Last ned  karaokefiler og syng karaoke.
 

Musikkinstrumenter  
Lær deg alt om musikkinstrumenter.
Etterpå kan du teste deg på forskjellige måter.
 

Musikkoppgaver

Musikkoppgaver  
Hørelære, plasser noter, finn rytmebildet,
klappe rytmer, noterebus, kryssord, ... 
 

Gjett på lydar 
Lydar du høyrer inne, ute, frå dyr, frå motorar, . . .
 

Geografi
Norske fylke Norske fylke  
Lag arbeidsark for fylka.
Du kan skrive inn fakta og få med kart på det du skriv ut.

Kva hugsar du om fylka? 
Hugsar du namna på fylka?
 
Land i Europa   
Arbeide med land i Europa.
Lag ein arbeidsperm med fin framside
 
Amerika, Asia, Afrika, Australia  
Lag en arbeidsperm med fakta fra land utenfor Europa.
 
Øve på hovudstadar Hovudstadar   
Test dine kunnskapar om hovudstadar. 
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks. planetene, romvekt, fylkene, kloster, . . .
 

Natur
Lag vêrmelding
 - og prøv deg som metrolog
 
Fakta om fugl
 - og fuglemat, fuglekasser, fuglebrett,  julenek,  . . .
 
Fakta om fisk
 - og skjel, sneglar, meneter, skaldyr, tang, tare, . . .
 
Fakta om dyr 
 - ville dyr på fire bein
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks. oppfinninger, næringstabeller, e-stoff, grunnstoff, . . .
 

 Tverfaglig

Dei gamle undervisningsplansjane
 - kan brukast i mange fag.

Om Odin      Stopp 
      Matematikk
Gangetabell   
Øve på gangane på ymse måtar.
Til slutt kan du teste om du kan alle gangane.
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller og kalkulatorer som f.eks. primtall, romertal, prosent, areal, mm.
Tips: Bruk tal frå tabellene når du arbeider i Excel.
 

Norsk
Skrivekløe   Nynorsk
Vel eit emne du vil skrive om.
På dei fleste sidene får du litt hjelp.
Til slutt skriv du ut det du har laga.
 
Skrivekløe  Bokmål
Her er den same versjonen på bokmål
 
Øve på vanskelege ord Øve ord  Nynorsk
Her kan du øve på vanskeleg ordi.
På nokre sider vil du finnne overraskingar.
 
Øve på vanskelege ord Øve ord  Bokmål
Her er den same versjonen på bokmål

Engelsk
Sterke verb
Sterke verb må du kunne.
Her kan du øve deg på desse orda og teste deg etterpå.
 
Engelske øvingar  
Noko av det du kan øve på her er: pronomen, alfabetet, fargar, tal, adjektiv, skrive intervju,  lage timeplan, ...
 
In English, please In English, please
Prøv deg på å skrive engelske tekstar. 
Du får hjelp til å omsette viss du treng det.
 

 Historie og samfunn
Samane Samane 
Lær om samane og sameland. 
Gjer oppgåver, skriv ut og lag ein samleperm.
 
Steinalderen   
Les og lær om steinalderen.
Gjer oppgåver og lag ein samleperm.
 
Minilexi - med mange fakta i tabeller
F.eks.  gamle guder, kloster, stavkirker, konger,mm.
 

Forming

Sløyd-ideer

Sløyd-idéar   
Kva skal du lage på sløyden neste veke?
Kanskje finn du nokre idéar her.

Mat og helse
Matoppskrifter Matoppskrifter
Oppskrifter som vi brukar på skulekjøkkenet.
Desse kan du også prøve heime.
Næringstabeller Næringstabeller 
Bruk deisse tabellene for å finne ut hvilke
stoff maten er bygd opp av.